నా పేరు శ్రీవిద్య s/o నరసింహారావు నేను భువనగిరి నుండి హైదరాబాద్ వెళుతుండగా బోనగిరి బస్టాండ్ లో నా యొక్క ఫైల్ పోవడం జరిగింది అందులో S S C Memo,Inter Memo& Degree Memo ఇందులో ఒరిజినల్ మెమోసు ఉన్నాయి ఎవరికైనా దొరుకుతే ఈ నెంబర్ కి ఫోన్ చేయగలరు 9010423494 

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *